Gravferd og kirkegårdAv jord er du kommet, til jord skal du bli, av jorden skal du igjen oppstå.

Gravferd er som regel tungt. Kirkens liturgi for gravferd skal hjelpe oss å ta farvel med avdøde, og den peker på troens håp om oppstandelse til evig liv. 

Sorgsamtalen
Kort tid etter at kirkekontoret har fått meldt en begravelse, vil presten ta kontakt med nærmeste pårørende for å avtale en sorgsamtale. Sorgsamtalen kan skje i hjemmet eller på prestekontoret. I sorgsamtalen er det vanlig å snakke om sorgen som familien gjennomlever, og om avdødes liv. Mange erfarer at det er godt å få fortelle om den man akkurat har mistet. Sorgsamtalen er også stedet for å avklare praktiske detaljer rundt begravelsen som valg av bærere, salmevalg, musikalske innslag, minneordene og andre spørsmål. 

Musikalske innslag

I Bø og Malnes mengihet er det vanlig at organisten spiller dempet musikk det siste kvarteret før gravferden begynner. Det hjelper de som er til stede å finne roen før gravferden begynner. Under gravferden er det normalt tre salmer, og en på kirkegården. Det er de pårørende som velger salmer, men presten er gjerne behjelpelig med råd og forslag. Byrået kan også være behjelpelig med dette. Det er fint om man ønsker å bringe inn andre musikalske innslag i seremonien. De pårørende må selv avtale dette med de som skal delta med musikalske innslag, og avklare dette med prest/organist. Det anbefales ikke å skulle spille av en sang fra en CD eller lignende under gravferden. 

Minnetalen
Minnetalen kan holdes av de pårørende, en representant for de pårørende eller av presten. Det er også mulig å ha en kombinasjon. Diktlesning eller lignende skjer gjerne i tilknytning til minnetalen. Det er vanlig i Bø og Malnes menighet at man leser kransene etter minnetalen. 

På kirkegården
Ved kistegrav vil følget reise rett fra kirken til kirkegården der seremonien avsluttes. Seremonien på kirkegården avsluttes med 3 x 3 klokkeslag.
Ved kremasjon vil kirkekontoret ta kontakt med pårørende når urnene er kommet til Bø og Malnes menighet for å avtale dato for urnenedsettelse. Det skal være en kirkegårdsarbeider til sted ved urnenedsettelsen. Det er ikke nødvendig med deltagelse fra en prest ved urnenedsettelser, men presten deltar gjerne hvis familien ønsker det.

Sorggrupper
Bø og Malnes menighet ønsker å invitere til sorggrupper, ved behov. Ønsker du mer informasjon om sorggrupper, ta kontakt.

Bø Gravferd AS i Bø kan hjelpe med planlegging og gjennomføring av gravferden.

Her er lenke til Bø Gravferd AS.
Kirkens liturgi for gravferd finner du her.

 

 

 

 

Aktuelt om kirkegård

DUKEN KIRKEGÅRD - OMREGULERING, GJENBRUK/ENDRING AV AREAL

Les mer

 

Bilde over kirkegårdene

Her vil du kunne klikke for å se et bilde av kirkegårdene.

Les mer

 

Kirkegårdene på nett

Kirkegårdene i Bø skal nå være tilgjengelig på nett.

Les mer

 

Kirkegårdene

Her vil en finne noen praktiske opplysinger rundt bruken av kirkegårdene våre.

Les mer