KonfirmasjonÅ konfirmere seg i kirken handler om å lære mer om den tro du fikk i dåpen. Det handler om å gjøre egne valg. Det handler om å modnes. Det handler om opplevelser. Det handler om å spørre og lete etter dine egne svar. Det handler om å utfordre og bli utfordret.  

Nå som du ikke lenger er i ”bærbar” størrelse, ønsker kirken å gå ekstra tett et lite stykke av livet med deg. Kirkens konfirmasjonsundervisning er åpen for alle, men for å delta på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten må du være døpt. Hvis du ikke er døpt er du hjertelig velkommen til å følge undervisningen, og hvis du ønsker det kan du bli døpt i løpet av konfirmasjonsåret.

Flere valg
Bø og Malnes menighet deler inn noe av undervisningen i diakonigruppe, sang- og musikkgruppe og gudstjenestegruppe. Alle konfirmantene er med på å arrangere Nattkafe, en ungdomsklubb på Bø menighetshus noen ganger i løpet av konfirmantåret.

Felles for alle konfirmantene
Alle konfirmantene deltar på en weekendtur i begynnelsen av konfirmasjonsåret. Helgen er lagt til Guvåghytta i Bø. Der har vi mange flotte muligheter til friluftsaktiviteter.

Alle konfirmantene i Bø og Malnes menighet deltar også i Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Denne arrangeres på våren, onsdagen i siste uka før palmesøndag. 

Gudstjenester
Alle konfirmanter skal i løpet av konfirmasjonsåret delta på avtalt antall gudstjenester. De er da "ministranter". Av disse er det noen gudstjenester som er obligatoriske i løpet av konfirmasjonsåret.

Foresattes rolle
For å kunne tilby konfirmantene det opplegget vi ønsker å tilby, er vi avhengig av at foresatte stiller opp som medhjelpere på konfirmanthelgen, på fasteaksjonen og ved andre turer/arrangementer. Vi oppfordrer også foresatte til å engasjere seg i hva deres ungdommer jobber med i konfirmasjonstiden. For noen er konfirmasjonstiden en god tid til å snakke sammen om viktige spørsmål som livet, troen, døden og himmelen. Vi oppfordrer også foresatte til å følge sine ungdommer til de gudstjenestene de deltar på i løpet av året.
Spørsmål?
Her kan du finne noen spørsmål/svar om konfirmasjon i Den norske kirke.

Konfirmanthåndboken
All nødvendig informasjon står i konfirmanthåndboken, blant annet undervisningsplan, salmene vi bruker og en god del tekster.
Den kan du finne her.

Hvis du lurer på om du vil konfirmere deg kirkelig eller ikke, så ta gjerne kontakt med soknepresten.

 

Konfirmasjon 2025

Les meir

 

Konfirmasjoner 2024

Les meir