Aktuelt om kirkegård


DUKEN KIRKEGÅRD - OMREGULERING, GJENBRUK/ENDRING AV AREAL

Med hjemmel i Gravferdsloven § 4, og forskrift til Gravferdsloven § 2, har Bø og Malnes menighetsråd i sak 019/10 og 003/12 vedtatt omregulering av Duken kirkegård. Omreguleringen omfatter vestre del felt 1, 4, 8 og 9, - og innebærer gjenbruk/endring av gravareal. Gjelder gnr/bnr 19/36,46,75,76,138.

Arbeidet planlegges og gjennomføres av Bø kommune.
Det vises til vedtekter for kirkegårdene i Bø.
 

Fristen for pårørende/festere til å melde krav og rettigheter knyttet til festeforhold for ovennevnte område på Duken kirkegård, gikk ut 22.06.2013.

Tilbake