Diakoni


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det handler om å passe på at alle har det bra, en nokså stor og altomfattende oppgave. I Bø og Malnes menighet har vi et diakoniutvalg som har ansvar for ulike aktiviteter og tilbud. Vi tilbyr hjemmebesøk og institusjonsbesøk.

Diakoniutvalget tar et særlig ansvar for gudstjenester på Bøheimen. Diakoniutvalget tar også ansvar for adventsgudstjenesten på Betel 3. søndag i advent og for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i fastetida på våren.

 

Diakoniplan

Her finner du en lenke til menighetens diakoniplan.

Les mer

 

Kirkens SOS

Bø og Malnes menighet viderebringer en epost fra Kirkens SOS i denne "korona-tiden":  

Les mer

 

Diakoni i Bø og Malnes menighet

Hva er nå egentlig diakoni og hvem har ansvar for det?

Les mer

 

Hvis du ønsker besøk

Les mer

 

Sorggrupper

Bø og Malnes menighet ønsker å invitere til sorggrupper.

Les mer