Diakoni i Bø og Malnes menighet


Hva er nå egentlig diakoni og hvem har ansvar for det?

I kirkelovens § 9 står det: Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

Det er menighetsrådet som har ansvaret for at menigheten har en diakoniplan og et diakoniutvalg.

 

Men hva er nå egentlig diakoni? Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, kirkens hender og føtter, kirkens øyne og ører.

En del menigheter har diakon eller diakoniarbeider, her er det diakonens oppgave å lede menighetens arbeid med diakoni, men diakoni er noe som alle kan utøve, ikke bare diakonen. Det å være kirkevert og se de som kommer til gudstjenesten er et eksempel på en god diakonal oppgave. Det å ha tid til å snakke med noen som trenger en prat, er en annen.

Diakoniarbeider i Bø og Malnes menighet har ansvar for babysang og ulike aktiviteter for eldre på Bøheimen, slik som lesestund, salmestund sammen med aktivitetsleder, gudstjeneste sammen med prest og organist. Diakoniarbeider drar på besøkstjeneste på Bøheimen og hjemme hos folk. Ellers hjelper diakoniarbeider til der det trengs.

Diakoniens 4 hovedpilarer er: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. Dette er et stort og altomfattende arbeide, vi velger ut årlige prioriteringsområder

Bø og Malnes menighet har ett internasjonalt diakonalt tiltak og det er fasteaksjonen som er en årlig innsamlingsaksjon som foregår i uka før påske, i Bø og Malnes i 2024 er det onsdag 20. mars som er hoveddagen. Konfirmantene har en nøkkelrolle her, de går med bøsse fra dør til dør i hele Bø. Det blir også "fasteaksjonskafé" på Bø menighetshus.

Tilbake