1.påskedags-kor


Kom å bli med i prosjektkor!

1.påskedag er en av de tre store høytidsdagene i Den norske Kirke. 

Vi feirer at Jesus stod opp fra de døde. Oppstandelsen er grunnfortellingen som den kristne kirke samles om gjennom hele kirkeåret. At Jesus stod opp fra døden, feires derfor ikke bare på Påskedag, men i hver gudstjeneste i kirken, i tro og håp om at livet skal seire. Les mer om påskedag her.

Denne 1.påskedag har vi ekstra grunn til å feire, da Bø kirke er pusset opp og pyntet til jubileumsfeiring. Vi får lov til å komme inn i kirka og holde gudstjeneste, selv om den offisielle gjenåpningen ikke blir før søndag 14.april.

Det er alltid flott med rungende menighetssang i kirka, og spesielt på 1.påskedag. Vi skal synge de kjente og kjære påskesalmene. Prosjektkoret fungerer som forsangere, og får resten av menigheten til å stemme i! Koret skal også synge en utvidet Gloria (Lovsang) i veksel med menigheten. Og vi skal prøve oss på en Bibelsk salme, hvor koret synger versene og resten av menigheten kommer med på omkvedet.

Kom å bli med, da vel!

 

Tilbake