VESTERÅLEN BARNEFESTIVAL


Barnefestivalen, et fellestiltak for alle menighetene i Vesterålen!

Vesterålen Barnefestival ble første gang arrangert av Bø og Malnes menighet i 2010, da under navnet Barnekorfest.

Vesterålen fikk tildelt Trosopplæringsmidler i 2014 og da ble arrangementet omgjort til et fellesprosjekt innen trosopplæring i Vesterålen prosti, på linje med Vesterålsnatta i Øksnes. Bø og Malnes menighet og Andenes, Dverberg og Bjørnskinn menighet har i oppgave å arrangere festivalen hvert sitt år. Målgruppen er barn i alderen 6 – 13 år i hele Vesterålen.

Konseptet er tredelt og går ut på at barna møtes og er sammen en hel dag i en sosial happening.

Barnefestivalen har en del med fokus på sang i festivalkor hvor det øves til en opptreden på kveldens konsert og show. Det kan også legges opp til supplement innen dans/drama. Den andre delen handler om forskjellige typer aktiviteter som ballspill, bassengaktiviteter, bruskasseklatring, frisbee-golf, osv. Innholdet varierer ut fra stedlige fasiliteter og forutsetninger. Den tredje hoveddelen er kveldens show, opptreden av innleide artister og festivalkoret.

Barnefestivalen er gratis for alle barn som er medlem av en menighet tilhørende Den norske Kirke i Vesterålen.

Høsten 2018 ble festivalen arrangert av Bø og Malnes menighet i Bøhallen, 10. november, med sang- og familegruppen Team Sulebakk og jojo-mester Mathias Ditlefsen.

Tilbake