Bø og Malnes menighetsråd


 

  

https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatliste/ParishElectionResult?unitId=977000874&type=MENIGHETSRAAD

Tilbake