Malnes kirke


Malnes kirke med nordlys. Fotograf er Robin Olaisen.

 

Malnes kirke ligger på Eidet, i Bø og Malnes sokn i Vesterålen prosti. Kirken er ei langkirke i tre. Den ble innviet 7. april i 1895 og har 320 sitteplasser.

Sommeren 2020 feiret kirken 125 år, dette ble markert med en "jubileumsmesse" under Reginedagan.

Den første Malnes kirke på Malnes i Hovden ble første gang nevnt i et dokument fra 1589. Den ble revet på grunn av forfall i 1829 og flyttet til Eidet. Kirken var privateid, men ble på slutten av 1880-årene kjøpt av Malnes sokn.

Like ved kirken står en bauta over fiskere fra Bø og Malnes som har omkommet på havet. Bautaen ble satt opp i 1943. Kirken ligger vakkert til med utsikt mot Åsandfjorden og Malnesfjorden.

Gateadressen er Grimstadveien 5. Det er parkeringsmuligheter ved kirken som har teleslyngeanlegg og rullestoladkomst. Toalett og HC-toalett.

Tilbake