Markering av 22 juli - 10 år


Det blir markering fra kl 12.00, i både Malnes kirke og Bø kirke denne dagen.

 

22. juli dette året er det 10 år siden terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet.

Vi i Bø og Malnes menighet markerer dette i begge våre kirker.

Kl. 12.00 blir det klokkeringing i 5 minutter. Klokkene vil ringe i nesten alle kirker over hele landet kl. 12.00 denne dagen. 

Det blir Åpen kirke, i både Malnes kirke og Bø kirke med mulighet for stillhet og lystenning. Det blir prest eller diakon (omsorgsarbeider) tilstede, og mulighet for samtale. Kirkene er åpne fra 11:30 til 14:00.

I Malnes kirke blir det en minnemarkering v/sokneprest Eivind Bjørnar Hetlevik og menighetsrådsleder Richard Edvardsen, inne i kirka og utenfor kirka rett etter klokkeringingen kl. 12.00. Musikk ved organist Victoria Sovatkina fra kl. 11.45. Hilsen ved ordfører Sture Pedersen. Hilsen ved Regine Vetleseter Strangstad. Sang ved Heidi Hansen og Tommy Nilsen.

I Bø kirke blir det en kort minnemarkering rett etter klokkeringingen kl. 12.00 med tekstlesing og lystenning.

Velkommen til kirke denne dagen!

Tilbake