Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2021


 

To uker før påske pleier rundt 40.000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter gå fra dør til dør over hele landet og samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Det er vanlig at konfirmantene engasjeres i aksjonen. Da korona rammet verden, var disse midlene helt kritiske.

 

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden, altså i ventetida før påske.

 

Aksjonen har fokusert på rent vann og gode sanitærforhold i noen år. Viktig arbeid har vært bygging av brønner i Afrika. I år heter aksjonen «Forandre. For andre.» VISE FILM

 

I 2021 blir aksjonen hel-digital. Ingen bøssebærere går fra dør til dør. Det blir mulig å gi via Facebook, (Støtt Bø og Malnes menighets bøsse for rent vann), via sms (250,-) eller kontonummer, eller direkte på nettsida til Fasteaksjonen, fasteaksjonen.no.

 

Flott om dere som har Facebook kan være med på å dele aksjonen!

Tilbake