Kirker og menighetshus - Utleie


Bildet er fra Malnes kirke. Foto: Bø og Malnes menighet.

 

Leie av kirke

Til vigsel
For bosatte i kommunen                                                                           Gratis

For innbyggere fra andre kommuner                                                   Kr. 2.100,-

 

Til begravelse/bisettelse
For bosatte i kommunen                                                                            Gratis

For innbyggere fra andre kommuner                                                   Kr. 2.100,-

 

Til konserter
Det betales 15 % av billettinntekter, minimum kr. 2.100,-. Dette inkluderer kirketjener til åpning og lukking av kirken, samt til brannvernledelse under arrangementet. Tilrettelegging/rigging for arrangementet før og etter, samt billettsalg må ordnes av leietaker.

 

Leie av Bø menighetshus

Leiesats pr. arrangement pr. dag i lillesal eller storsal, kr. 1.000, inkludert tilgang til kjøkkenet.
Hvis leietakeren ikke ønsker å vaske lokalet etter bruk, følger et tillegg på kr. 300 for vasking. Leietakeren har ansvaret for vasking av kjøkkenet.

Leiesats pr. arrangement inntil 2 timer, med tilgang til kjøkkenet, kr. 300.
Leietaker er ansvarlig for renhold.

Tilbake