Givertjeneste


Ønsker du å støtte menighetens viktige arbeid?

Du har mulighet til å støtte menighetens viktige arbeid på flere måter:

Vipps: Søk fram Bø og Malnes sokn eller bruk Vippsnummer 503193. Merk innbetalingen med gave eller presiser hva det gjelder.

Innbetaling til konto - kontonummer 4570 10 39177. Merk innbetalingen med gave eller presiser hva det gjelder.

Du støtter også vårt arbeid ved å komme på våre arrangementer. På gudstjenester er det anledning til å støtte vårt arbeid ved å putte penger i bøsse i inngangspartiet eller gi en gave som samles inn under gudstjenesten.

På forhånd tusen takk for gaven!

Hilsen oss i Bø og Malnes menighet

Tilbake