ORGELET I MALNES KIRKE


DET GAMLE ORGELET I MALNES KIRKE

Orgelet var opprinnelig et 10-stemmers Filtvedtinstrument med sløyfelader, transmisjonspedal og fire transmisjoner til pedalet. Det var bygd i 1895 og installert i Bø kirke nær århundreskiftet 1900. Da Bø kirke fikk nytt orgel i 1972, ble Filtvedtinstrumentet sendt til Vestlandske orgelbyggeri for ombygging og utvidelse. Av det gamle orgelet ble hovedverkladen og åtte stemmer benyttet. Det ble utvidet med åtte nye stemmer. Det ferdige instrumentet ble installert i Malnes kirke i 1974. Det var montert i en hel jernramme, hadde veller og abstrakter av metall, og var forsynt med regulatorbelger for hvert verk. Hovedverket var plassert øverst, og brystverket med fotbetjente svelledører over notebrettet.

 

Disposisjon: 16 stemmer + 3 transmisjoner

Man.I Hovedverk

Principal         8’

Gedacht          8’

Salicional        8’

Octava            4’

Fløyte              4’

Doublette        2’ (ny)

Mixture 3-4f1  1/3’ (ny)

Koppel: II-I, II-P, I-P

 

Man.II Brystverk Svell

Gemshorn       8’

Gamba            8’

Fløyte              4’

Principal         2’ (ny)

Spisskvint        1 1/3’ (ny)

Oboe               8’ (ny)

Tremulant

 

Pedal

Majorbass    16’ (delvis ny)

Octavbass      8’ trans. HV

Gedacktbass  8’ trans. HV

Violon              8’ trans. HV

Koralbass        4’ (ny)

Fagott            16’ (ny)

 

DET NYE ORGELET I MALNES KIRKE

 

Det nye orgelet har piper fra både det gamle Filtvedt-orgelet og fra Vestlandske, i tillegg er det supplert med helt nye piper. Bortsett fra de gjenbrukte pipene er alt helt nytt. På grunn av begrenset plass på galleriet er spillepulten sidevendt.

Orgelbau Sandtner GmbH, 2015

Disposisjon: 22 stemmer + 4 transmisjoner

Man.I Hovedverk

Bourdon         16’ (Fil)

Principal         8’

Gemshorn       8’ (Fil)

Salicional        8’ (Fil)

Octave            4’ (Fil)

Flöte                4’ (Fil)

Superoctave    2’

Mixtur       1 1/3’

Trompete        8’

 

 

 

Man.II Svellverk

Gedeckt          8’ (Fil)

Gamba                        8’

Vox coelestis   8’ (Fil)

Principal           4’ (Fil)

Flöte                4’ (Fil)

Doublette        2’

Nasard       2 2/3’

Terz           1 3/5’

Sifflet                1’

Hautbois          8’

Tremulant

 

Pedal

Subbass        16’

Octavbass      8’

Zartbass       16’ trans. HV

Flötbass         8’ trans. HV

Octave           4’ trans. HV

Trompete      8’ trans. HV

Fagott          16’

Koppel: II-I, II-P, I-P, II-I Sub, II-P Super

  • (Fil) = stemmen inneholder piper fra det gamle Filtvedt-orgelet

 

Tilbake