Velkommen til Sanggudstjeneste!


 

Søndag 13.juni kl 11.00 blir det Sanggudstjeneste på Betel.

I denne gudstjenesten lar vi bibeltekstene og salmene tale for seg selv. Det blir ingen tradisjonell preken.

Dagens tema er etterfølgelse. Det er ikke mange ukene siden pinse, og Den Hellige Åndens vind omgir oss på alle kanter, kaller og styrker. Gjennom salmene takker vi også for sommeren som endelig er kommet til Bø!

Det blir nattverd. KORalen deltar som forsangere.

Kom, kom å hør - og syng!

Alle er hjertelig velkommen!

Tilbake