Om årets TV aksjon


I høst samler årets TV aksjon inn penger til WWF Verdens naturfond og deres arbeid med å stanse plastforsøpling av havet.

 

 

 

 

På adressen under kan du lese WWFs respons på en del negativ omtale av TV aksjonsmottakerens arbeid.

https://www.wwf.no/nyheter/6-myter-om-wwf-og-arets-tv-aksjon?fbclid=IwAR3HbMCq2CIwfj_EcEvq_lmb9GNYxfjvFTmHUf2jIK4jJvo6gIkMplVDy3Y

Tilbake